DSFO afholder følgende arrangementer i 2021

22. februar kl. 16:30. Emne: Gennemgang af RAAP-dommen (C-265/19) som vedrører spørgsmålet om betaling til bl.a. amerikanske rettighedshavere. Dommen vedrører isoleret set udøvende kunstnere og musikproducenter, men kan have en mere generel betydning for ophavsretten. 13. april kl. 16:30 (generalforsamling) Emne: Lovforslag om ændring af ophavsretsloven – med fokus på spørgsmålene om sociale platforme samt […]