Procesbevillingsnævnet giver tilladelse til anke til Højesteret i en sag om overdragelse af ”store” rettigheder i musikforlagsaftaler

Sagen handlede om, hvorvidt bandet Michael Learns to Rock (MLTR) havde overdraget de såkaldte ”store rettigheder”, det vil sige rettighederne til dramatiske opførelser af musikværkerne, til musikforlaget EMI Music Publishing Denmark A/S (EMI). Aftalerne indebar bandets overdragelse af ”den fulde og uindskrænkede ret til enhver forretningsmæssig udnyttelse af de pågældende kompositioner”.