Generalforsamling og medlemsmøde

Generalforsamling og medlemsmøde i Dansk Selskab for Ophavsret

Mandag den 29. april 2019, kl. 16.30 - hos Gorrissen Federspiel, Axel Towers 2, 1609 København VGeneralforsamlingen har følgende dagsorden: 


  1. Bestyrelsen aflægger beretning
  2. Bestyrelsen aflægger regnskab
  3. Valg til bestyrelsen
  4. Valg af 2 revisorer
  5. Eventuelt


Ad 3: Selskabets bestyrelse består af Jørgen Blomqvist, Christine Bødtcher-Hansen, Martin Gormsen, Katja Elgaard Holm, Caroline Reiler, Morten Rosenmeier, Nicky Valbjørn Trebbien, Bjørn Høberg-Petersen og Peter Schønning.  


Jørgen Blomqvist, Martin Gormsen og Katja Elgaard Holm er på valg. Bestyrelsen indstiller, at de genvælges. 


Ad 4: De generalforsamlingsvalgte revisorer er Anders Kristian Rasch og Lisbeth Qvist. Bestyrelsen indstiller dem til genvalg. 


oo000oo 


Efter generalforsamlingen afholdes der medlemsmøde om emnet 


Should works protected by authors' rights have a human author?

Victor Nabhan skulle have været til generalforsamlingen og talt om User Generated Works.

Victor Nabnan blev desværre syg, men istedet var vi så heldige at få fat i den fremtrædende

canadisk-amerikanske juraprofessor Daniel Gervais til at tale om emnet

Should works protected by authors' rights have a human author?Professor Gervais vil i sin forelæsning vise eksempler på litterære og kunstneriske frembringelser,

som er lavet af maskiner ved hjælp af kunstig intelligens (Artificial Intelligence eller AI), og han vil

i et internationalt perspektiv diskutere argumenter for og imod at beskytte sådanne frembringelser med ophavsret.

 

Daniel Gervais er Milton R. Underwood Chair in Law og Director, Vanderbilt Intellectual Property Program, på Vanderbilt Law School i Nashville, Tennessee. Han har tidligere blandt meget andet arbejdet i WTO's sekretariat, i WIPO's internationale bureau, været vicegeneralsekretær i CISAC og professor ved University of Ottawa. Han hører til verdens førende ophavsretsspecialister og er blandt andet kendt som forfatteren til den definitive kommentar til TRIPS Aftalen. Han har også påkaldt sig opmærksomhed med sine dristige og innovative tanker om at omkalfatre det ophavsretlige system, vel at mærke uden at fratage autorer, udøvende og producenter deres livs- og forretningsgrundlag.


 

Mødet er ekstraordinært åbent for alle, også selvom de ikke er medlemmer af selskabet.

 

Vi glæder os til at se jer. 

Venlig hilsen

 

Dansk Selskab for Ophavsret