Medlemsmøde i Dansk Selskab for Ophavsret

Medlemsmøde i Dansk Selskab for Ophavsret

Onsdag den 6. marts 2019, kl. 16.30 - hos Advokatfirmaet Lassen Richard, Amaliegade 31,  1256 København VDansk Selskab for Ophavsret inviterer til medlemsmøde 6. marts 2019 kl. 16.30-18.30. om emnet

 

Ophavsretslovens journalistrettigheder

 

Noget af det, der adskiller demokratiske stater fra de udemokratiske, er den frie presse. Som det tit er

udtrykt af menneskeretsdomstolen, har pressen en meget vigtig ”public watchdog”-funktion.

Bl.a. skal den være et talerør for kritik af de siddende magthavere. Hvis pressen skal opfylde sin

demokratiske funktion, er det vigtigt, at ophavsretten ikke bliver en uacceptabel hæmsko for

pressefriheden. Derfor har man særlige ophavsretlige principper og regler, der giver pressen en

særligt vidtgående mulighed for at citere uden tilladelse. Det antages bl.a., at pressen har en særligt

vidtgående citatadgang efter ophavsretslovens § 22. og efter § 23, stk. 2, må aviser og tidsskrifter frit

gengive billeder og anden billedkunst ved omtale af dagsbegivenheder. Reglerne giver dog anledning

til mange tvivlsspørgsmål. Bl.a. er det et spørgsmål, hvem ”pressen” er i relation til ophavsretslovens

§ 22, og hvad § 23, stk. 2, mener med ”aviser”, ”tidsskrifter” og ”dagsbegivenheder”. Og det er kun toppen af det isbjerg af tvivlsspørgsmål, som reglerne giver anledning til.

 

Hør mere om det på medlemsmødet, hvor adjunkt, ph.d. Jøren Nielsen, Syddansk Universitet, vil kaste lys over de nævnte emner med udgangspunkt i sin ph.d.-afhandling Journalistbegrebet i retlig belysning, som han forsvarede den 9. januar.

 

Efter venlig invitation fra advokatfirmaet Lassen Richard holdes mødet i firmaets lokaler i Amaliegade 31, 1256 Kbh. K.

 

Efter medlemsmødet er Lassen Richard vært ved et let, delikat traktement.

 

Jura- og journaliststuderende er velkomne på mødet, også selvom de ikke er medlem af selskabet.

For jurastuderende i immaterialret, der stræber efter en god karakter ved den kommende eksamen, vil deltagelse i medlemsmødet være overordentlig tilrådelig.


 

Vi glæder os til at se jer.

 


Venlig hilsen

 

Dansk Selskab for Ophavsret