DSFO afholder næste medlemsmøde den 22. februar kl. 16:30

Alle nyheder > DSFO afholder næste medlemsmøde den 22. februar kl. 16:30 Mødet holdes som webinar via Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87622171658 På mødet gennemgår vi RAAP-dommen (C-265/19) som vedrører spørgsmålet om betaling til bl.a. amerikanske rettighedshavere. Dommen vedrører isoleret set udøvende kunstnere og musikproducenter, men kan have en mere generel betydning for ophavsretten.Dommen vil blive gennemgået af: […]

DSFO afholder følgende arrangementer i 2021

22. februar kl. 16:30. Emne: Gennemgang af RAAP-dommen (C-265/19) som vedrører spørgsmålet om betaling til bl.a. amerikanske rettighedshavere. Dommen vedrører isoleret set udøvende kunstnere og musikproducenter, men kan have en mere generel betydning for ophavsretten. 13. april kl. 16:30 (generalforsamling) Emne: Lovforslag om ændring af ophavsretsloven – med fokus på spørgsmålene om sociale platforme samt […]

Generalforsamling i DSFO den 19. oktober 2020

Der blev afholdt generalforsamling i DSFO den 19. oktober 2020. Referatet kan læses her. Præsentationerne fra indlægsholderne angående Copyright direktivets artikel 17 kan ses her. På mødet blev det besluttet at stille bogen ”copyright – to be or not to be” til rådighed på foreningens hjemmeside. Bogen kan findes her.

Optagelse af december-mødet den 3. december 2020

Dansk Selskab for Ophavsret afholdt medlemsmøde den 3. december 2020. Fokus var på de væsentligste ophavsretlige domme, som er blevet afsagt det seneste år. Det drejede sig både om nationale domme og praksis fra EU-domstolen. Derudover blev udviklingen i international ophavsret – og særligt Beijing-traktaten – analyseret. Der var stor opbakning til arrangementet med over […]