Links

Links

 

Generel indføring i ophavsretlige problemstillinger, Kulturministeriets hjemmeside:

http://kum.dk/kulturpolitik/ophavsret/


International forankring:

Selskabet er medlem af Association Littéraire et Artistique Internationale:
http://www.alai.org/en/


I Danmark arbejder en række myndigheder og organisationer med ophavsretlige spørgsmål, bl.a.:

Kulturministeriet
www.kum.dk


Copydan
http://www.copydan.dk


Gramex
www.gramex.dk


KODA
www.koda.dk


Nordisk Copyright Bureau (NCB)
www.ncb.dk


Samrådet for Ophavsret
(denne hjemmeside indeholder links til internationale organisationer)
http://www.samraadetforophavsret.dk/