Dansk Selskab for Ophavsret er en sammenslutning af interessenter inden for det ophavsretlige område.

Dansk Selskab for Ophavsret er en sammenslutning af interessenter inden for det ophavsretlige område.