Nyheder

Femte episode i podcasten Entertainmentretten er udkommet. Podcasten, der beskæftiger sig med jura inden for underholdningsbranchen, kigger i denne omgang på brugen af EM i reklamer. EM-slutrunden i fodbold er lige rundt om hjørnet, og det skaber medieomtale. Må man bruge spillertrøjer i reklamer? Eller må man lave reklamer, der skaber associationer til EM
I denne episode kigges der nærmere på personlighedsretten. Er det f.eks. lovligt at bruge Georg Jensens signatur i en reklame? Kan en tegning af en kendt klovnemaske bruges kommercielt uden at spørge om lov? Og må man efterligne en kendt person enten ved at bruge en look-a-like eller en sound-a-like?
Sagen handlede om, hvorvidt bandet Michael Learns to Rock (MLTR) havde overdraget de såkaldte ”store rettigheder”, det vil sige rettighederne til dramatiske opførelser af musikværkerne, til musikforlaget EMI Music Publishing Denmark A/S (EMI). Aftalerne indebar bandets overdragelse af ”den fulde og uindskrænkede ret til enhver forretningsmæssig udnyttelse af de pågældende kompositioner”.
Europa-Parlamentets Retsudvalg har netop vedtaget et udkast til rapport om beskyttelse af live sportsbegivenheder. Her anbefales det, at den eksisterende regulering og håndhævelse af arrangørernes rettigheder til live sportsbegivnheder forbedres. Retsudvalget understreger samtidig, at sportsbegivenhederne i sig selv ikke som sådan nyder ophavsretlig beskyttelse efter EU-retten. Læs mere her.
Må Zlatan være med i dit computerspil, uden at du spørger ham om lov? Kan Sherlock Holmes’ søster finde vej til Netflix? Og er det passende, at Tintin omgiver sig med letpåklædte bekendtskaber? Få svarene når Jakob Plesner Mathiasen sammen med professor Morten Rosenmeier tager entertainmentretten under kærlig behandling i denne nye podcast.
Den amerikanske kunstner, Clayton Haugen, har sagsøgt de tre spilfirmaer bag Call of Duty: Modern Ware. Clayton påstår, at spilfirmaerne har plagieret hans karakter, Cade Janus, der var skabt til at spille hovedrollen i en spillefilm.
Alle nyheder > DSFO afholder næste medlemsmøde den 22. februar kl. 16:30 Mødet holdes som webinar via Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87622171658 På mødet gennemgår vi RAAP-dommen (C-265/19) som vedrører spørgsmålet om betaling til bl.a. amerikanske rettighedshavere. Dommen vedrører isoleret set udøvende kunstnere og musikproducenter, men kan have en mere generel betydning for ophavsretten.Dommen vil blive gennemgået
22. februar kl. 16:30. Emne: Gennemgang af RAAP-dommen (C-265/19) som vedrører spørgsmålet om betaling til bl.a. amerikanske rettighedshavere. Dommen vedrører isoleret set udøvende kunstnere og musikproducenter, men kan have en mere generel betydning for ophavsretten. 13. april kl. 16:30 (generalforsamling) Emne: Lovforslag om ændring af ophavsretsloven – med fokus på spørgsmålene om sociale platforme
Der blev afholdt generalforsamling i DSFO den 19. oktober 2020. Referatet kan læses her. Præsentationerne fra indlægsholderne angående Copyright direktivets artikel 17 kan ses her. På mødet blev det besluttet at stille bogen ”copyright – to be or not to be” til rådighed på foreningens hjemmeside. Bogen kan findes her.
Dansk Selskab for Ophavsret afholdt medlemsmøde den 3. december 2020. Fokus var på de væsentligste ophavsretlige domme, som er blevet afsagt det seneste år. Det drejede sig både om nationale domme og praksis fra EU-domstolen. Derudover blev udviklingen i international ophavsret – og særligt Beijing-traktaten – analyseret. Der var stor opbakning til arrangementet med