Persondatapolitik

Billede: kjpargeter

Persondatapolitik for Dansk Selskab for Ophavsret

Dataansvarlig

Dansk Selskab for Ophavsret
c/o Morten Rosenmeier
Det Juridiske Fakultet
Københavns Universitet
Karen Blixens Plads 16
2300 København S

Indsamling og formål

Dansk Selskab for Ophavsret indsamler og behandler personoplysninger som et nødvendigt led i foreningens drift, herunder for at kunne opkræve kontingent og orientere medlemmerne om kommende arrangementer om ophavsret o.l. i og uden for selskabet.

Dansk Selskab for Ophavsret behandler personoplysningerne i henhold til dit samtykke, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Selskabet modtager sekretariatsbistand fra Ples&Lindholm, hvilket medfører, at dine medlemsoplysninger lagres hos Ples&Lindholm. Bortset fra det videregiver selskabet ikke dine personoplysninger til tredjemand.