Persondatapolitik

Billede: kjpargeter

Persondatapolitik for Dansk Selskab for Ophavsret

Dataansvarlig

Dansk Selskab for Ophavsret
c/o Morten Rosenmeier
Det Juridiske Fakultet
Københavns Universitet
Karen Blixens Plads 16
2300 København S

Indsamling og formål

Dansk Selskab for Ophavsret indsamler og behandler personoplysninger som et nødvendigt led i foreningens drift, herunder for at kunne opkræve kontingent og orientere medlemmerne om kommende arrangementer om ophavsret o.l. i og uden for selskabet.

Dansk Selskab for Ophavsret behandler personoplysningerne i henhold til dit samtykke, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Selskabet modtager sekretariatsbistand fra Gorrissen Federspiel, hvilket medfører, at dine medlemsoplysninger lagres hos Gorrissen Federspiel. Bortset fra det videregiver selskabet ikke dine personoplysninger til tredjemand.