Alle er velkomne​

Medlemsskaren er bred. Selskabets medlemmer tæller f.eks. jurister med interesse for ophavsret, skabende og udøvende kunstnere med berøring til ophavsrettens problemer, og institutioner, organisationer og selskaber, som beskæftiger sig med området.
Ønsker du at blive medlem kan du læse mere under medlemskab.

Historie

Selskabet blev stiftet i 1954 af en kreds af organisationer på ophavsrettens område. Formålet var at etablere en forening, hvor man på fordomsfri basis kunne drøfte og behandle ophavsretlige problemer.

Siden stiftelsen har selskabet haft til formål at fremme interessen for – og kendskabet til – ophavsretlige spørgsmål og bidrage til retsområdets udvikling. Det har selskabet gjort gennem afholdelse af foredrag, diskussioner, udgivelse af publikationer m.v. Selskabet er bl.a. medudgiver af ’Nordisk Immateriellt Rättsskydd’ (NIR).

Selskabet samarbejder med tilsvarende ophavsretlige organisationer i ind- og udland.

Ledelse

Selskabet udpeger på den årlige generalforsamling en bestyrelse som varetager foreningens daglige drift samt en bestyrelsesleder og sekretær.