Kontakt

Foreningen kan kontaktes ved henvendelse til sekretariatet

Spørgsmål om ind- og udmeldelse af foreningen, kontingentbetaling og andre praktiske forhold

Dansk Selskab for Ophavsret
Axel Towers, Axeltorv 2
1609 København V

Telefon: 51 57 30 87
E-mail: info@dsfo.dk

Andre spørgsmål

Jakob Plesner Mathiasen

Dansk Selskab for Ophavsret
Axel Towers, Axeltorv 2
1609 København V

Telefon: 51 57 30 87
E-mail: jpm@gorrissenfederspiel.com

Henvendelse til bestyrelseslederen

Professor Morten Rosenmeier

Det Juridiske Fakultet
Karen Blixens Plads 16
2300 København S

Telefon: 35 32 31 61
Mobil: 20 34 08 87
Web-adresse: https://jura.ku.dk/mortenrosenmeier
E-mail: Morten.Rosenmeier@jur.ku.dk