Medlemskab

Medlemskab er åbent for såvel personer som for private og offentlige institutioner, organisationer og selskaber.

Kontingentindbetaling

Det årlige kontingent er for enkeltpersoner kr. 300,00.

For organisationer med færre end 100 ansatte er det årlige kontingent kr. 1.500,00 og for organisationer med flere end 100 ansatte er kontingentet
kr. 7.500,00.

Kontingentindbetaling skal ske til:

Dansk Selskab for Ophavsret
Axel Towers
Axeltorv 2
1609 København V

Nykredit Bank, kontonr. 5470 0919288

For indmeldelse udfyld denne tilmeldingsformular.
For spørgsmål om ind- og udmeldelse, kontingentindbetaling m.v. klik her.