Kommende medlemsmøde den 5. september 2023

Kære medlemmer

Dansk Selskab for Ophavsret inviterer hermed til medlemsmøde tirsdag den 5. september 2023 kl. 16:30-18:00 hos Gorrissen Federspiel i Axel Towers på adressen Axeltorv 2, 1609 København V.

På medlemsmødet vil implementeringen af DSM-direktivet blive behandlet. Indledningsvist vil Jesper Diernisse Langsted fra Kulturministeriet give et helikopterperspektiv over implementeringen. Dernæst vil advokat Lasse Lau Nielsen byde ind med et oplæg, som giver overblik over seneste nyt om AI og datamining herunder nye sager. Til at belyse emnet yderligere er der afslutningsvist nedsat et panel med repræsentanter fra henholdsvis kunstnersiden og producent-/udgiversiden. Panelet vil bestå af advokat Katrine Schlüter Schierbeck og sekretariatschef Sandra Piras.

I forlængelse af oplæggene, lægges der op til debat, hvortil der efterfølgende er mulighed for at networke.

Tilmelding sker til meha@gorrissenfederspiel.com senest den 1. september 2023. 


På vegne af Dansk Selskab for Ophavsret

Jakob (sekretær) og Morten (bestyrelsesleder)