Medlemsmøde om implementeringen af DSM-direktivet

Den 5. september 2023 afholdt Dansk Selskab for Ophavsret medlemsmøde om implementeringen af DSM-direktivet.

På medlemsmødet blev implementeringen af DSM-direktivet behandlet. Indledningsvist gav Jesper Diernisse Langsted fra Kulturministeriet et helikopterperspektiv over implementeringen. Dernæst bød advokat Lasse Lau Nielsen ind med et oplæg, som gav overblik over seneste nyt om AI og datamining herunder nye sager. Til at belyse emnet yderligere var der afslutningsvist nedsat et panel med repræsentanter fra henholdsvis kunstnersiden og producent-/udgiversiden. Panelet bestod af advokat Katrine Schlüter Schierbeck og sekretariatschef Sandra Piras.

I forlængelse af oplæggene var der livlig debat mellem paneldeltagerne, ordstyrerne og publikum, hvorefter der var mulighed for at networke.

Tak til alle der deltog. Sæt kryds i kalenderen den 12. december 2023 kl. 16:30-18:00, hvor årets sidste medlemsmøde vil blive afholdt.