Medlemsmøde den 26. februar 2024

Dansk Selskab for Ophavsret afholdt årets første medlemsmøde mandag den 26. februar hos Gorrissen Federspiel.

 

På medlemsmødet var der fokus på Kulturministeriets lovforslag om modernisering af ophavsretsloven. Vi fokuserede især på at belyse det nye lovforslags betydning for aspekter som overførsel til almenheden, kønsneutralitet, undervisning, citater, parodier, aftalelicens, datarapportering med mere. Herefter blev de seneste udviklinger inden for AI præsenteret.

 

Første oplæg blev præsenteret af professor og bestyrelsesleder Morten Rosenmeier, som med et helikopterperspektiv gennemgik de foreslåede lovændringer fra Kulturministeriet. Derefter overtog Maria Fredenslund og Thomas Heldrup fra RettighedsAlliancen, og gav status på både den juridiske og tekniske udvikling inden for AI.

 

Afslutningsvis blev der afholdt en paneldebat, der dykkede ned i både lovændringerne og udviklingen inden for AI. Panelet bestod af Emilie Bach fra Universal Music, Hanne Kirk fra Gorrissen Federspiel, Lone Amtrup, en selvstændig rettighedsrådgiver, Louise Lykkegaard Hoppe fra Producent Rettigheder Danmark og Maria Fredenslund fra RettighedsAlliancen.  


Tak til alle der deltog til årets første møde! Vi håber at se jer til det næste.