Optagelse af december-mødet den 3. december 2020

Dansk Selskab for Ophavsret afholdt medlemsmøde den 3. december 2020. Fokus var på de væsentligste ophavsretlige domme, som er blevet afsagt det seneste år. Det drejede sig både om nationale domme og praksis fra EU-domstolen. Derudover blev udviklingen i international ophavsret – og særligt Beijing-traktaten – analyseret.

Der var stor opbakning til arrangementet med over 50 deltagere.

Nedenfor er links til en videooptagelse af mødet og en ren lydoptagelse:

Video
https://us02web.zoom.us/rec/share/7SqxACe9vM2E8dbfEOShyIyfnAlzPoDfNPShOpz12-X3jYPsJUstgLvK9gjYEqYO.RNPnUAs-QEbQieTb?startTime=1607009618000

Lyd
https://us02web.zoom.us/rec/play/r_7VkrBw80gAI8fByhqV74NbqvASa6SBn8QjtGjTfneqNOzo9shAGWEFkZSQpPOLdXYqqXevBo75lrKF.B7Pivu5KDfx_j6oO

For dem som vil læse nærmere om Beijing-traktaten er her link til en WIPO-gennemgang af traktaten:
https://www.wipo.int/treaties/en/ip/beijing/summary_beijing.html