DSFO afholder følgende arrangementer i 2021

 • 22. februar kl. 16:30.
  Emne: Gennemgang af RAAP-dommen (C-265/19) som vedrører spørgsmålet om betaling til bl.a. amerikanske rettighedshavere. Dommen vedrører isoleret set udøvende kunstnere og musikproducenter, men kan have en mere generel betydning for ophavsretten.
 • 13. april kl. 16:30 (generalforsamling)
  Emne: Lovforslag om ændring af ophavsretsloven – med fokus på spørgsmålene om sociale platforme samt nye rettigheder for dagblade m.v.
 • 20. september kl. 16:30
  Emne: EU-domstolens praksis.
 • 7. december kl. 16:30
  Emne meldes ud op til arrangementet.