Medlemsmøde og generalforsamling den 13. april 2021

Dansk Selskab for Ophavsret afholder næste medlemsmøde og generalforsamling den 13. april kl. 16:30.

På mødet vil ledelsens regnskabserklæring og årsregnskab for 2020 blive forelagt. Dokumenterne kan findes her:

 
Mødet vil blive livestreamet via Zoom: https://us02web.zoom.us/j/84903873690