Europa-Parlamentets Retsudvalg (JURI) anbefaler harmoniseret beskyttelse af live sportsbegivenheder

Europa-Parlamentets Retsudvalg har netop vedtaget et udkast til rapport om beskyttelse af live sportsbegivenheder. Her anbefales det, at den eksisterende regulering og håndhævelse af arrangørernes rettigheder til live sportsbegivnheder forbedres. Retsudvalget understreger samtidig, at sportsbegivenhederne i sig selv ikke som sådan nyder ophavsretlig beskyttelse efter EU-retten. Læs mere her.