Sø- og Handelsretten tager stilling til røgalarmers ophavsretlige beskyttelse som brugskunst

Ved dom af 30. marts 2021 har Sø- og Handelsretten vurderet, hvorvidt en række røgalarmer fra virksomheden Cavius ApS var ophavsretligt beskyttet som brugskunst.

Retten skulle tage stilling til, om en forhandlers fremstilling, markedsføring og salg af en Cavius-lignende røgalarm krænkede Cavius’ rettigheder, herunder om der skulle nedlægges forbud og påbud mod forhandleren.

Retten fandt, at Cavius’ røgalarmer var udtryk for en personlig, skabende indsats på grund af de designmæssige valg bag røgalarmerne, herunder i relation til røgalarmernes form, farvekontraster og proportionerne mellem materialerne. Sø- og Handelsretten fastslog derfor, at røgalarmerne nød beskyttelse som brugskunst efter ophavsretsloven.

Samlet fandt retten, at forhandlerens salg mv. af den lignende røgalarm udgjorde en krænkelse af Cavius’ ophavsrettigheder og designregistreringerne til røgalarmerne. Som følge af krænkelserne tilkendte retten et rimeligt vederlag på 150.000 kr.

Dommen kan læses her.