Procesbevillingsnævnet giver tilladelse til anke til Højesteret i en sag om overdragelse af ”store” rettigheder i musikforlagsaftaler

Sagen handlede om, hvorvidt bandet Michael Learns to Rock (MLTR) havde overdraget de såkaldte ”store rettigheder”, det vil sige rettighederne til dramatiske opførelser af musikværkerne, til musikforlaget EMI Music Publishing Denmark A/S (EMI). Aftalerne indebar bandets overdragelse af ”den fulde og uindskrænkede ret til enhver forretningsmæssig udnyttelse af de pågældende kompositioner”.

Byretten fandt, at der var sket en fuldstændig overdragelse af alle rettigheder til kompositionerne på ubegrænset tid henset til de brede formuleringer i kontrakternes bestemmelser. Dertil blev der lagt vægt på, at fremførelse af musicals var velkendt på tidspunktet for kontrakternes indgåelse.

Østre Landsret afsagde den 2. oktober 2020 dom i sagen mellem parterne, hvor domstolen fandt, at der ved aftaleindgåelse var tilsigtet en fuldstændig overgang af samtlige rettigheder til de omhandlede kompositioner herunder overdragelse af de ”store” rettigheder.

Landsretten anså det ikke som afgørende, at aftalerne ikke udtrykkeligt havde forholdt sig til udnyttelse af kompositionerne i forbindelse med musikdramatiske værker eller muligheden herfor. Landsretten stadfæstede byrettens dom, og understregede på samme vis som byretten, at musikdramatiske værker i form af musicals var velkendte på aftaletidspunktet.

Procesbevillingsnævnet har den 9. april 2021 meddelt bandet MLTR tilladelse til anke til Højesteret af dommen afsagt af Østre Landsret den 2. oktober 2020.

Se Procesbevillingsnævnets tilladelse her.