Ulovlig brug af musik i politisk kampagne – dom fra Australien

En australsk domstol har taget stilling til brug af bandet Twisted Sisters sang ”We’re Not Gonna Take It” i en række politiske kampagner.

I sagen havde politikeren brugt den originale sangs melodi, men ændret teksten. Politikeren hævdede bl.a., at der var tale om inspiration af andres værker, og at brugen udgjorde lovlig satire.

Retten fandt ikke, at brugen var lovlig. I afgørelsen lagde retten vægt på, at der var blevet brugt en væsentlig del af sangens tekst og melodi, og at der var tale om den mest identificérbare del af sangen. Politikeren blev derfor pålagt at betale 1,5 mio. kr. australske dollars i erstatning til rettighedshaverne.

I dansk retspraksis har der været lignende tilfælde. Bl.a. en sag for retten i Aarhus af 20. januar 2012, hvor partiet Venstre havde brugt sangen ”Sunshine Reggae” i en valgkampsvideo, og hvor retten kom frem til, at der var tale om en krænkelse. Venstre gjorde gældende, at der var tale om en lovlig parodi, hvilket imidlertid blev afvist. Et andet eksempel er Københavns Byrets dom af 17. december 2012, hvor det Konservative Folkeparti havde anvendt sangen ”Afrika” til en landsrådsfest, men ændret teksten så ordet ”konservativ” var omdrejningspunktet. Byretten fandt i denne sag, at der var tale om en ophavsretskrænkelse, som ikke var lovlig efter parodi-undtagelsen.

Den australske sag understreger vigtigheden af at træde varsomt ved brug af musiknumre i kommercielle og særligt politiske sammenhænge, samt at brugen kræver tilladelse fra rettighedshaverne.

Læs mere om sagen her.