Vestre Landsret fastslår søgsmålskompetence i sager om påståede ophavsretskrænkelser af film

Vestre Landsret har den 16. august 2021 truffet afgørelse om et selskabs søgsmålskompetence i fire sager om påståede krænkelser af ophavsrettigheder til film.

Spørgsmålet i sagerne var, om det pågældende selskab havde søgsmålskompetence til at anlægge sager vedrørende krænkelser af ophavsrettighederne til en række film produceret af et filmselskab. I sagerne var fremlagt erklæringer mellem selskabet og filmselskabet om, at sidstnævnte havde givet førstnævnte ret til i eget navn at føre sager om krænkelser af ophavsretten til filmselskabets film.

Vestre Landsret fandt, at erklæringerne udgjorde tilstrækkelig dokumentation for, at selskabet havde søgsmålskompetence. Retten henviste til, at der ikke er særlige formkrav til aftaler om overdragelse af ophavsrettigheder. Derudover lagde retten vægt på selskabernes samstemmende redegørelse, og anførte, at der skal foreligge særlige omstændigheder, hvis sådanne ikke skal kunne lægges til grund.

Østre Landsrets kom frem til modsatte resultat i afgørelser af 4. december 2020 i en række lignende sager, hvor retten afviste søgsmålskompetence trods tilsvarende erklæringer.  

Læs Vestre Landsrets afgørelser her.