Association Littéraire et Artistique Internationale (ALAI)

Dansk Selskab for Ophavsret er på det internationale plan tilknyttet Association Littéraire et Artistique Internationale (ALAI), som arbejder for de skabende og udøvende kunstneres beskyttelse. Organisationen tog i sine tidlige år under Victor Hugos formandskab initiativ til det arbejde, som førte til vedtagelsen af Bernerkonventionen.

Organisationen organiserer årligt en kongres med drøftelser af ophavsretlige spørgsmål, hvor ALAI-medlemmer får billigere adgang. I en række tilfælde er det også muligt for ALAI-medlemmer at deltage i arrangementer, som afholdes af andre nationale ALAI-grupper. Medlemmer af DSFO er ikke automatisk medlemmer af ALAI, så for personligt eller organisationsmedlemskab i ALAI, kontakt sekretariatet i Dansk Selskab for Ophavsret.

ALAI nyheder og kommende arrangementer:

ALAI’s 2021 kongres ”Copyright, Competition and Innovation” afholdes 29. september til 1. oktober 2021 i Madrid. Der er også mulighed for at følge kongressen virtuelt.

For nærmere oplysninger og tilmelding, se https://www.alai2021.org/.