Juni 2022: Nordisk konference om ophavsret

Til sommer afholder den norske forening for ophavsret, Opphavsrettsforeningen, ”Den nordiske konference om ophavsret” for 18. gang. Arrangementet vil blive afholdt i Tromsø fra onsdag den 8. juni til lørdag den 11. juni 2022. Traditionen tro, vil torsdag og fredag byde på spændende oplæg, hvor der lørdag vil være mulighed for at deltage i et frivilligt arrangement med flere forskellige sociale aktiviteter. Nærmere information om oplægsholdere og konferencens emner følger snarest. Læs mere om Opphavsrettsforeningen, dens arrangementer samt foredrag her