Årets sidste medlemsmøde afholdt i DSFO

I går, den 7. december, afholdt Dansk Selskab for Ophavsret medlemsmøde i Gorrissen Federspiel med 90 tilmeldte. 

Til medlemsmødet blev året, som er på hæld, gennemgået inden for dansk og international retspraksis. Medlemsmødet bød på oplæg fra Advokat Peter Schønning om dansk praksis og lovgivning, og Adjungeret Professor Jørgen Blomqvist fortalte om international praksis og lovgivning. Herudover berettede Professor Morten Rosenmeier og Managing Counsel Jakob Plesner Mathiasen om EU-praksis og lovgivning. 

Mødet sluttede med oplæg fra Advokatfuldmægtig Helene May Kristensen om brug af musik i tv, der tog udgangspunkt i hendes nye bog ”Musikselskabets retsstilling ved brug af musik i radio og tv”. Bogen kan findes på www.djøfforlag.dk eller www.UBVA.dk.

Arrangementet blev afrundet med julehygge i form af med gløgg og æbleskiver.