Professor Rosenmeiers artikel om Painer-dommen

Professor i ophavsret Morten Rosenmeier bidrog sidste år med en artikel i Festskrift til Jørgen Blomqvist (2021). Med artiklen stilles følgende spørgsmål ”Hvor bred er den ophavsretlige beskyttelse efter Painer-dommen?”, som udgør artiklens overskrift.

Efter Rosenmeiers opfattelse gør Painer-dommen det tvivlsomt, om danske domstole fortsat kan give visse værker en snæver beskyttelse, som kun omfatter nærgående efterligninger. Painer-dommen (C-145/10) er afsagt af EU-Domstolen, og dommen synes umiddelbart at afskaffe det ophavsretlige princip om, at beskyttelsens omfang afhænger af, hvor originalt værket er.

Der er givet tilladelse til at dele artiklen, som kan læses her. Referencer og anden brug af artiklen forudsætter kreditering.