Ny podcastepisode om overdragelse af musikrettigheder

Der er netop udkommet en ny særepisode af podcasten Entertainmentretten.

Er specialitetsgrundsætningen oplagt eller nonsens? Hvad er beskyttelseshensynet bag ophavsretslovens overdragelsesregler? Og hvordan afbalanceres kunstneres rettigheder i kommercielle aftaler?

I denne særepisode af Entertainmentretten består panelet af tre velkendte stemmer. Lyt med når Jakob Plesner Mathiasen, Morten Rosenmeier og Hanne Kirk gennemgår den nyligt afsagte højesteretsdom i Michael Learns to Rock-sagen. De tre IP-eksperter diskuterer specialitetsgrundsætningens betydning i dansk ret, grundsætningens betydning i forhold til almindelige formueretlige fortolkningsgrundsætninger og retstillingen efter højesterets domsafsigelse.”  

Tidskoder

01:18: Hvad drejede sagen sig om?
05:17: Ordlyden af overdragelsesaftalen i sagen.
08:20: Specialitetsgrundsætningen.
12:25: Hensynene bag specialitetsgrundsætningen.
14:50: Overdragelse af rettigheder versus almindelige formueretlige fortolkningsgrundsætninger.
15:21: Domstolenes brug af specialitetsgrundsætningen.
17:36: Andre sager fra musikbranchen, f.eks. Dodo and the Dodos-sagen og Steeplechase-sagen.
21:59: Hvor efterlader dommen specialitetsgrundsætningen?

Krediteringsliste

Dodo & The Dodos – ”Pigen Med Det Røde Hår” – Pink River Music
Mariah Carey – “All I Want for Christmas Is You” – Columbia Records
Niels Henning Ørsted Pedersen – ”Giant Steps” – SteepleChase Records
Wham – “Last Christmas” – Columbia Records/Epic Records
Diverse rettighedsfri Logic X Loops & underlægning 

Lyt med her.