Medlemsmøde i Dansk Selskab for Ophavsret den 6. september 2022

Den 6. september 2022 afholdte Dansk Selskab for Ophavsret medlemsmøde i auditoriet hos Gorrissen Federspiel. Der var stor opbakning til arrangementet, hvor flere eksperter bidrog med spændende og relevante oplæg. Emnet for medlemsmødet var specialitetsgrundsætningens betydning i dansk ret med særligt fokus på den nyligt afsagte højesteretsdom i Michael Learns to Rock-sagen. I sagen kom Højesteret frem til, at forlagsaftalerne omfattede overdragelse af store rettigheder.

Martin Dahl, partner i Kromann Reumert, indledte med at fortælle om specialitetsgrundsætningens grundlæggende betydning, motiverne bag det særlige princip og tidligere dansk retspraksis, der har berørt specialitetsgrundsætningen. Herefter blev Michael Learns to Rock-sagen grundigt gennemgået og diskuteret.

Lone Amtrup, der er selvstændig rettighedsrådgiver, bidrog med et praksisnært oplæg om, hvordan hun rådgiver og varetager forskellige aktørers interesser i underholdningsbranchen med henblik på forhandling af kontrakter og konflikthåndtering.

Endelig blev specialitetsgrundsætningens betydning for musikforlagene belyst af Loui Törnqvist, der er administrerende direktør for Wilhelm Hansen Musikforlag.

Aftenens hovedpointe blev leveret af Loui Törnqvist, der påpegede, at tiden er inde til at bruge betegnelsen ”ophavsperson” frem for ”ophavsmand”.

Vi takker for den flotte opbakning og aktive deltagelse til medlemsmødet.

Du kan finde PowerPoints fra arrangementet her.