Medlemsmøde og Generalforsamling den 3. april kl. 16.30 – 18.00

Kære medlemmer

 

Vi glæder os til at se jer til medlemsmøde og generalforsamling den 3. april kl. 16.30 til 18.00 hos Gorrissen Federspiel, Axel Towers, Axeltorv 2, 1609 København V.  

 

Medlemsmødets hovedtema er aftalefrihed og præceptivitet i EU-ophavsretten. Professor Thomas Riis vil her guide os gennem en dybdegående analyse af, hvordan og om EU-retten begrænser vores muligheder for at indgå aftaler inden for ophavsretten. Efter Thomas Riis’ oplæg afholdes årets generalforsamling med følgende dagsorden:

 

  1. Bestyrelsen aflægger beretning
  2. Bestyrelsen aflægger regnskab
  3. Valg til bestyrelsen
  4. Valg af 2 revisorer
  5. Uddeling af Ophavsretsprisen
  6. Eventuelt

 

Ad 3. Bestyrelsen består af Morten Rosenmeier, Peter Schønning, Martin Gormsen, Maria Fredenslund, Nicky Valbjørn Trebbien, Terese Foged, Jørgen Savy Blomqvist, Christine Bødtcher-Hansen og Jakob Plesner Mathiasen.

 

Følgende er på valg til bestyrelsen: Morten Rosenmeier, Christine Bødtcher-Hansen, Nicky Valbjørn Trebbien, Jakob Plesner Mathiasen og Maria Fredenslund. Alle kandidater genopstiller.  

 

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsendes til bestyrelsen senest 15. marts 2024. Evt. forslag sendes til Daniel Montigny på damo@gorrissenfederspiel.com.

 

Tilmeldingen sker via mail til Max Emil Haagen på meha@gorrissenfederspiel.com senest den 22. marts.

 

SAVE THE DATE: Ophavsretssymposium 2024, 25. til 27. september

 

I år har Dansk Selskab for Ophavsret æren af at være værtsland for årets nordiske ophavsretssymposium. Sæt derfor allerede nu et stort kryds i kalender den 25. september til den 27. september. Vi sender nærmere informationer ud om symposiet senere på året.  

 

Med venlig hilsen

 

Morten & Jakob