Referat af generalforsamling i Dansk Selskab for Ophavsret den 12. april 2023

Der var 139 fysiske personer tilmeldt og 33 tilmeldt via Teams til generalforsamlingen og medlemsmødet.

1. Bestyrelsen aflægger årsberetning

Selskabets bestyrelsesleder Morten Rosenmeier præsenterede bestyrelsens beretning. Der var ingen bemærkninger til beretningen, som blev godkendt.

2. Bestyrelsen aflægger regnskab

Selskabets sekretær Jakob Plesner Mathiasen gennemgik selskabets regnskab. De kritiske revisorer havde ikke haft bemærkninger til regnskabet. Der var ingen bemærkninger til regnskabet, som blev godkendt.

3. Valg til bestyrelsen

Peter Schønning, Martin Gormsen, Jørgen Savy Blomqvist og Terese Foged blev genvalgt til bestyrelsen.

4. Valg af revisor samt to kritiske revisorer

Deloitte blev genvalgt som revisor. Anders Kristian Rasch og Lisbeth Qvist blev genvalgt som kritiske revisorer.

5. Forslag til vedtægtsændring om kønsneutrale betegnelser

Selskabets sekretær Jakob Plesner Mathiasen fremlagde selskabets forslag til vedtægtsændring om kønsneutrale betegnelser. Forslaget blev godkendt, og der var ingen bemærkninger.

6. Uddeling af Ophavsretsprisen 2023

Modtageren af Ophavsretsprisen var chefjurist Michael Horn. Michael modtog Ophavsretsprisen og et gavebeløb på 10.000 kr. Derudover blev der vist en hyldestvideo for at markere overrækkelsen.

7. Eventuelt

Som referent Charlotte Mittet Høfler