Generalforsamling og medlemsmøde i Dansk Selskab for Ophavsret

Generalforsamling og medlemsmøde i Dansk Selskab for Ophavsret

499 499 people viewed this event.

NB Bemærk, at Det Juridiske Fakultet, som det fremgår, er flyttet til Amager. Vi bor lige ved Islands Brygge Station.

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

  1. Bestyrelsen aflægger beretning
  2. Bestyrelsen aflægger regnskab
  3. Valg til bestyrelsen
  4. Valg af 2 revisorer
  5. Eventuelt

Ad 3: Selskabets bestyrelse består af Jørgen Blomqvist, Christine Bødtcher-Hansen, Martin Gormsen, Katja Elgaard Holm, Caroline Reiler, Morten Rosenmeier, Nicky Valbjørn Trebbien, Bjørn Høberg-Petersen og Peter Schønning.

Jørgen Blomqvist, Martin Gormsen og Katja Elgaard Holm er på valg. Bestyrelsen indstiller, at de genvælges.

Ad 4: De generalforsamlingsvalgte revisorer er Anders Kristian Rasch og Lisbeth Qvist. Bestyrelsen indstiller dem til genvalg.

Efter generalforsamlingen afholdes der medlemsmøde om emnet:

Dansk ophavsrets fleksibilitet

Ophavsretsloven fører somme tider til resultater, der virker mindre rimelige. I den
slags tilfælde er det et spørgsmål, om man kan løse problemerne uden lovændring ved at anlægge en passende kreativ tolkning af reglerne. Det er bl.a. et spørgsmål, i hvilket omfang man kan nå frem til rimelige resultater ved vidtgående tolkninger af de ophavsretlige undtagelsesbestemmelser. Man kan også spørge, om der er hjælp at hente i det ulovbestemte princip ”de minimis non curat lex”, eller om man evt. kan hænge de

resultater, man ønsker, op på henvisninger til forholdet mellem ophavsret og ytringsfrihed.

Det behandles af Jacob Linkis i bogen Dansk ophavsrets fleksibilitet, København 2016. Bogen er en let omskrevet version af forfatterens ph.d.-afhandling.

Bogen er udgivet med støtte fra UBVA og kan downloades gratis fra www.ubva.dk under ”Publikationer”.

Tid: Tirsdag den 18. april 2017 kl. 16.30

Sted: Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet, Søndre Campus, Njalsgade 76, Stuen Lokale 4A.0.69

Tilmelding er ikke nødvendig. Alle er velkomne.

Vi glæder os til at se jer.

Additional Details

Dato - 21-06-2024

To register for this event please visit the following URL:

 

Date And Time

18-04-2017
 

Location

Share With Friends

NB Bemærk, at Det Juridiske Fakultet, som det fremgår, er flyttet til Amager. Vi bor lige ved Islands Brygge Station.

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

  1. Bestyrelsen aflægger beretning
  2. Bestyrelsen aflægger regnskab
  3. Valg til bestyrelsen
  4. Valg af 2 revisorer
  5. Eventuelt

Ad 3: Selskabets bestyrelse består af Jørgen Blomqvist, Christine Bødtcher-Hansen, Martin Gormsen, Katja Elgaard Holm, Caroline Reiler, Morten Rosenmeier, Nicky Valbjørn Trebbien, Bjørn Høberg-Petersen og Peter Schønning.

Jørgen Blomqvist, Martin Gormsen og Katja Elgaard Holm er på valg. Bestyrelsen indstiller, at de genvælges.

Ad 4: De generalforsamlingsvalgte revisorer er Anders Kristian Rasch og Lisbeth Qvist. Bestyrelsen indstiller dem til genvalg.

Efter generalforsamlingen afholdes der medlemsmøde om emnet:

Dansk ophavsrets fleksibilitet

Ophavsretsloven fører somme tider til resultater, der virker mindre rimelige. I den
slags tilfælde er det et spørgsmål, om man kan løse problemerne uden lovændring ved at anlægge en passende kreativ tolkning af reglerne. Det er bl.a. et spørgsmål, i hvilket omfang man kan nå frem til rimelige resultater ved vidtgående tolkninger af de ophavsretlige undtagelsesbestemmelser. Man kan også spørge, om der er hjælp at hente i det ulovbestemte princip ”de minimis non curat lex”, eller om man evt. kan hænge de

resultater, man ønsker, op på henvisninger til forholdet mellem ophavsret og ytringsfrihed.

Det behandles af Jacob Linkis i bogen Dansk ophavsrets fleksibilitet, København 2016. Bogen er en let omskrevet version af forfatterens ph.d.-afhandling.

Bogen er udgivet med støtte fra UBVA og kan downloades gratis fra www.ubva.dk under ”Publikationer”.

Tid: Tirsdag den 18. april 2017 kl. 16.30

Sted: Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet, Søndre Campus, Njalsgade 76, Stuen Lokale 4A.0.69

Tilmelding er ikke nødvendig. Alle er velkomne.

Vi glæder os til at se jer.