Generalforsamling og medlemsmøde i Dansk Selskab for Ophavsret

Generalforsamling og medlemsmøde i Dansk Selskab for Ophavsret

711 711 people viewed this event.

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

  1. Bestyrelsen aflægger beretning
  2. Bestyrelsen aflægger regnskab
  3. Valg til bestyrelsen
  4. Valg af 2 revisorer
  5. Eventuelt

Ad 3: Selskabets bestyrelse består af Jørgen Blomqvist, Christine Bødtcher-Hansen, Martin Gormsen, Katja Elgaard Holm, Caroline Reiler, Morten Rosenmeier, Nicky Valbjørn Trebbien, Bjørn Høberg-Petersen og Peter Schønning.

Jørgen Blomqvist, Martin Gormsen og Katja Elgaard Holm er på valg. Bestyrelsen indstiller, at de genvælges.

Ad 4: De generalforsamlingsvalgte revisorer er Anders Kristian Rasch og Lisbeth Qvist. Bestyrelsen indstiller dem til genvalg.

Efter generalforsamlingen afholdes der medlemsmøde om emnet

Should works protected by authors’ rights have a human author?

Victor Nabhan skulle have været til generalforsamlingen og talt om User Generated Works.

Victor Nabnan blev desværre syg, men istedet var vi så heldige at få fat i den fremtrædende canadisk-amerikanske juraprofessor Daniel Gervais til at tale om emnet

Should works protected by authors’ rights have a human author?

Professor Gervais vil i sin forelæsning vise eksempler på litterære og kunstneriske frembringelser, som er lavet af maskiner ved hjælp af kunstig intelligens (Artificial Intelligence eller AI), og han vili et internationalt perspektiv diskutere argumenter for og imod at beskytte sådanne frembringelser med ophavsret.

Daniel Gervais er Milton R. Underwood Chair in Law og Director, Vanderbilt Intellectual Property Program, på Vanderbilt Law School i Nashville, Tennessee. Han har tidligere blandt meget andet arbejdet i WTO’s sekretariat, i WIPO’s internationale bureau, været vicegeneralsekretær i CISAC og professor ved University of Ottawa. Han hører til verdens førende ophavsretsspecialister og er blandt andet kendt som forfatteren til den definitive kommentar til TRIPS Aftalen. Han har også påkaldt sig opmærksomhed med sine dristige og innovative tanker om at omkalfatre det ophavsretlige system, vel at mærke uden at fratage autorer, udøvende og producenter deres livs- og forretningsgrundlag.

Mødet er ekstraordinært åbent for alle, også selvom de ikke er medlemmer af selskabet.

Vi glæder os til at se jer.

Venlig hilsen
Dansk Selskab for Ophavsret

Additional Details

Dato - 23-04-2024

To register for this event please visit the following URL:

 

Date And Time

29-04-2019
 

Location

Share With Friends

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

  1. Bestyrelsen aflægger beretning
  2. Bestyrelsen aflægger regnskab
  3. Valg til bestyrelsen
  4. Valg af 2 revisorer
  5. Eventuelt

Ad 3: Selskabets bestyrelse består af Jørgen Blomqvist, Christine Bødtcher-Hansen, Martin Gormsen, Katja Elgaard Holm, Caroline Reiler, Morten Rosenmeier, Nicky Valbjørn Trebbien, Bjørn Høberg-Petersen og Peter Schønning.

Jørgen Blomqvist, Martin Gormsen og Katja Elgaard Holm er på valg. Bestyrelsen indstiller, at de genvælges.

Ad 4: De generalforsamlingsvalgte revisorer er Anders Kristian Rasch og Lisbeth Qvist. Bestyrelsen indstiller dem til genvalg.

Efter generalforsamlingen afholdes der medlemsmøde om emnet

Should works protected by authors’ rights have a human author?

Victor Nabhan skulle have været til generalforsamlingen og talt om User Generated Works.

Victor Nabnan blev desværre syg, men istedet var vi så heldige at få fat i den fremtrædende canadisk-amerikanske juraprofessor Daniel Gervais til at tale om emnet

Should works protected by authors’ rights have a human author?

Professor Gervais vil i sin forelæsning vise eksempler på litterære og kunstneriske frembringelser, som er lavet af maskiner ved hjælp af kunstig intelligens (Artificial Intelligence eller AI), og han vili et internationalt perspektiv diskutere argumenter for og imod at beskytte sådanne frembringelser med ophavsret.

Daniel Gervais er Milton R. Underwood Chair in Law og Director, Vanderbilt Intellectual Property Program, på Vanderbilt Law School i Nashville, Tennessee. Han har tidligere blandt meget andet arbejdet i WTO’s sekretariat, i WIPO’s internationale bureau, været vicegeneralsekretær i CISAC og professor ved University of Ottawa. Han hører til verdens førende ophavsretsspecialister og er blandt andet kendt som forfatteren til den definitive kommentar til TRIPS Aftalen. Han har også påkaldt sig opmærksomhed med sine dristige og innovative tanker om at omkalfatre det ophavsretlige system, vel at mærke uden at fratage autorer, udøvende og producenter deres livs- og forretningsgrundlag.

Mødet er ekstraordinært åbent for alle, også selvom de ikke er medlemmer af selskabet.

Vi glæder os til at se jer.

Venlig hilsen
Dansk Selskab for Ophavsret