Julearrangement i Dansk Selskab for Ophavsret

Julearrangement i Dansk Selskab for Ophavsret

560 560 people viewed this event.

Efter venlig invitation fra Dansk Forfatterforening inviterer Dansk Selskab for Ophavsret til julemøde med efterfølgende julefrokost.

Tid: Tirsdag den 21. november 2017, kl. 16.30
Sted: Dansk Forfatterforening, Strandgade 6, 1401 København K<

På dagsordenen er følgende:

Dansk Forfatterforening og ophavsretten

Mødet indledes med, at Dansk Forfatterforenings fortrinlige formand Morten Visby byder velkommen i foreningens smukke lokaler og forklarer om dens arbejde inden for ophavsret.

Retspraksis i året der gik

Der er i 2017 sket adskilligt vigtigt på ophavsretsfronten. Bl.a. er der afsagt flere vigtige domme. Som nogle af de vigtigste kan nævnes C-527/15 af (26.04.2017 Stichting Brein) og C-138/16 (AKM) om overføring til almenheden. Den 30. november vil Højesteret desuden afsige dom i en principiel sag om fremførelse ved danseundervisning i FOF-foreninger. Dommen skal bl.a. afgøre, om fremførelse af værker fra Spotify o.l. for et tilstedeværende publikum skal håndteres efter EU-Domstolens offentlighedskriterier, eller om man snarere skal bruge de traditionelle danske kriterier fra sagerne om ungdomsklubber mm. Svaret kan få stor betydning for en lang række danske rettighedshavere og deres organisationer.

EU-Domstolen og ”Nyt publikums-kriteriet”
Det er ophavsretlig børnelærdom, at den, der videretransmitterer en fremførelse, som andre har sat i gang, dermed foretager en selvstændig ”fornyet fremførelse”. Det anses f.eks. for en fornyet fremførelse at videresende udsendelser, som andre har udsendt trådløst, via satellit og kabel, eller hvis en bar har tv´et kørende i hjørnet. EU-Domstolen har afsagt en række domme om, hvornår en fornyet fremførelse er offentlig. Dommene betyder bl.a., at fornyede fremførelser kun er offentlige, hvis de retter sig mod et ”nyt publikum”. Kriteriet er meget vanskeligt at arbejde med, og det fører ofte til uforudsigelige resultater. Bl.a. er EU-Domstolens brug af kriteriet i C-138/16 (AKM) forholdsvis foruroligende set fra et rettighedshaversynspunkt. På mødet vil den svenske juraprofessor Sanna
Wolk, Uppsala Universitet, redegøre for EU-Domstolens brug af nyt publikums-kriteriet og for dens konsekvenser for nordisk ret.

Efter mødet serveres en delikat julebuffet.

Som sædvanlig ved selskabets julemøder er ledsagere meget velkomne.

Pris: 250 kr. pr. person. Beløbet betales via bankoverførsel til Nykredit Bank, kontonr. 5470 0919288 senest onsdag den 15. november 2017. Husk at angive “navn” i forbindelse med betalingen.

Tilmelding via denne tilmeldingsformular

Da pladsen er begrænset, gælder først til mølle-princippet. Eventuelle afbud bør meddeles med det samme, så medlemmer på venteliste kan komme i betragtning.

Vi glæder os til at se jer.

Venlig hilsen
Dansk Selskab for Ophavsret

Additional Details

Dato - 19-07-2024

To register for this event please visit the following URL:

 

Date And Time

21-11-2017
 

Location

Share With Friends

Efter venlig invitation fra Dansk Forfatterforening inviterer Dansk Selskab for Ophavsret til julemøde med efterfølgende julefrokost.

Tid: Tirsdag den 21. november 2017, kl. 16.30
Sted: Dansk Forfatterforening, Strandgade 6, 1401 København K<

På dagsordenen er følgende:

Dansk Forfatterforening og ophavsretten

Mødet indledes med, at Dansk Forfatterforenings fortrinlige formand Morten Visby byder velkommen i foreningens smukke lokaler og forklarer om dens arbejde inden for ophavsret.

Retspraksis i året der gik

Der er i 2017 sket adskilligt vigtigt på ophavsretsfronten. Bl.a. er der afsagt flere vigtige domme. Som nogle af de vigtigste kan nævnes C-527/15 af (26.04.2017 Stichting Brein) og C-138/16 (AKM) om overføring til almenheden. Den 30. november vil Højesteret desuden afsige dom i en principiel sag om fremførelse ved danseundervisning i FOF-foreninger. Dommen skal bl.a. afgøre, om fremførelse af værker fra Spotify o.l. for et tilstedeværende publikum skal håndteres efter EU-Domstolens offentlighedskriterier, eller om man snarere skal bruge de traditionelle danske kriterier fra sagerne om ungdomsklubber mm. Svaret kan få stor betydning for en lang række danske rettighedshavere og deres organisationer.

EU-Domstolen og ”Nyt publikums-kriteriet”
Det er ophavsretlig børnelærdom, at den, der videretransmitterer en fremførelse, som andre har sat i gang, dermed foretager en selvstændig ”fornyet fremførelse”. Det anses f.eks. for en fornyet fremførelse at videresende udsendelser, som andre har udsendt trådløst, via satellit og kabel, eller hvis en bar har tv´et kørende i hjørnet. EU-Domstolen har afsagt en række domme om, hvornår en fornyet fremførelse er offentlig. Dommene betyder bl.a., at fornyede fremførelser kun er offentlige, hvis de retter sig mod et ”nyt publikum”. Kriteriet er meget vanskeligt at arbejde med, og det fører ofte til uforudsigelige resultater. Bl.a. er EU-Domstolens brug af kriteriet i C-138/16 (AKM) forholdsvis foruroligende set fra et rettighedshaversynspunkt. På mødet vil den svenske juraprofessor Sanna
Wolk, Uppsala Universitet, redegøre for EU-Domstolens brug af nyt publikums-kriteriet og for dens konsekvenser for nordisk ret.

Efter mødet serveres en delikat julebuffet.

Som sædvanlig ved selskabets julemøder er ledsagere meget velkomne.

Pris: 250 kr. pr. person. Beløbet betales via bankoverførsel til Nykredit Bank, kontonr. 5470 0919288 senest onsdag den 15. november 2017. Husk at angive “navn” i forbindelse med betalingen.

Tilmelding via denne tilmeldingsformular

Da pladsen er begrænset, gælder først til mølle-princippet. Eventuelle afbud bør meddeles med det samme, så medlemmer på venteliste kan komme i betragtning.

Vi glæder os til at se jer.

Venlig hilsen
Dansk Selskab for Ophavsret