Medlemsmøde i Dansk Selskab for Ophavsret med fokus på RAAP-dommen

Medlemsmøde i Dansk Selskab for Ophavsret med fokus på RAAP-dommen

899 899 people viewed this event.

Dansk Selskab for Ophavsret afholdt medlemsmøde den 22. februar 2021. Mødet fokuserede på RAAP-dommen (C-265/19) som vedrører spørgsmålet om betaling til bl.a. amerikanske rettighedshavere. Dommen vedrører isoleret set udøvende kunstnere og musikproducenter, men kan have en mere generel betydning for ophavsretten.

Der deltog 67 medlemmer på mødet.

Mødet blev afholdt via Zoom.

Additional Details

Dato - 26-05-2024

To register for this event email your details to poul@retpen.dk

Register using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

 

Date And Time

22-02-2021 @ 16:30
 

Location

Share With Friends

Dansk Selskab for Ophavsret afholdt medlemsmøde den 22. februar 2021. Mødet fokuserede på RAAP-dommen (C-265/19) som vedrører spørgsmålet om betaling til bl.a. amerikanske rettighedshavere. Dommen vedrører isoleret set udøvende kunstnere og musikproducenter, men kan have en mere generel betydning for ophavsretten.

Der deltog 67 medlemmer på mødet.

Mødet blev afholdt via Zoom.