Medlemsmøde med fokus på moms på ophavsrettigheder (AFLYST)

Medlemsmøde med fokus på moms på ophavsrettigheder (AFLYST)

856 856 people viewed this event.

Dansk Selskab for Ophavsret afholder medlemsmøde den 8. februar kl. 16:30 hos Gorrissen Federspiel (Axel Towers, Axeltorv 2, 1609 København V). På medlemsmødet vil vi bl.a. sætte fokus på lovforslaget om moms på ophavsrettigheder, og hvilke konsekvenser det har for branchen.

Dagsordenen for mødet er følgende:

Generel update på hvad der sker inden for ophavsretsområdet
Morten og Jakob giver et helikopterperspektiv på nye domme og tendenser.

Moms på ophavsrettigheder
Indtil nu har betaling for brug af ophavsretligt beskyttet stof ikke været momspligtig. Der har derfor bl.a. ikke været moms på, når forvaltningsorganisationer opkræver ophavsretsvederlag fra kunder, eller når de videresender det til rettighedshaverne. Men det bliver nu lavet om pga. EU-Domstolens dom C-501/19 (UCMR). Hvordan den danske retstilstand ender med at se ud, ved vi i øjeblikket ikke. Men det er givet, at reglerne vil kunne indebære meget store udfordringer for de danske forvaltningsorganisationer. Hvilke problemer står de forskellige organisationer over for? Og hvad kommer det til at betyde for brugere og rettighedshavere?

Der vil være oplæg fra:

  • Stig von Hielmcrone, direktør for Forfatternes Forvaltningsselskab
  • Lars Ærendal, markedschef Gramex
  • Anne Koldbæk, jurist Dansk Forfatterforening

Efterfølgende vil der være paneldebat om emnet.

Tilmelding sker til idm@gorrissenfederspiel.com senest den 1. februar.

Additional Details

Dato - 19-07-2024

To register for this event please visit the following URL:

 

Date And Time

-
 

Location

Share With Friends

Dansk Selskab for Ophavsret afholder medlemsmøde den 8. februar kl. 16:30 hos Gorrissen Federspiel (Axel Towers, Axeltorv 2, 1609 København V). På medlemsmødet vil vi bl.a. sætte fokus på lovforslaget om moms på ophavsrettigheder, og hvilke konsekvenser det har for branchen.

Dagsordenen for mødet er følgende:

Generel update på hvad der sker inden for ophavsretsområdet
Morten og Jakob giver et helikopterperspektiv på nye domme og tendenser.

Moms på ophavsrettigheder
Indtil nu har betaling for brug af ophavsretligt beskyttet stof ikke været momspligtig. Der har derfor bl.a. ikke været moms på, når forvaltningsorganisationer opkræver ophavsretsvederlag fra kunder, eller når de videresender det til rettighedshaverne. Men det bliver nu lavet om pga. EU-Domstolens dom C-501/19 (UCMR). Hvordan den danske retstilstand ender med at se ud, ved vi i øjeblikket ikke. Men det er givet, at reglerne vil kunne indebære meget store udfordringer for de danske forvaltningsorganisationer. Hvilke problemer står de forskellige organisationer over for? Og hvad kommer det til at betyde for brugere og rettighedshavere?

Der vil være oplæg fra:

  • Stig von Hielmcrone, direktør for Forfatternes Forvaltningsselskab
  • Lars Ærendal, markedschef Gramex
  • Anne Koldbæk, jurist Dansk Forfatterforening

Efterfølgende vil der være paneldebat om emnet.

Tilmelding sker til idm@gorrissenfederspiel.com senest den 1. februar.