Ophavsretsprisen

Dansk Selskab for Ophavsret uddeler en gang om året Ophavsretsprisen til en person, der har gjort en særligt bemærkelsesværdig indsats inden for ophavsretten.

Prisen blev uddelt første gang ved selskabets generalforsamling den 6. april 2022.

Billede: Racool_studio

Fundats for Ophavsretsprisen

§ 1.    Ophavsretsprisen uddeles hvert år til en – fortrinsvist yngre – person, der har gjort en særligt bemærkelsesværdig indsats inden for ophavsretten.

§ 2.     Hvem der skal modtage prisen, afgøres af Dansk Selskab for Ophavsrets bestyrelse efter indstilling fra selskabets medlemmer. Bestyrelsen er ikke                 bundet af indstillingen.

§ 3.     Prisen uddeles på selskabets medlemsmøde om foråret.

§ 4.     Prisen ledsages af et kontantbeløb på – indtil videre  – 10.000 kr. samt en statuette.