Referat af generalforsamling i Dansk Selskab for Ophavsret den 6. april 2022

Der var 86 tilmeldte til generalforsamlingen og det efterfølgende medlemsmøde.

1. Bestyrelsen aflægger årsberetning

Selskabets formand, Morten Rosenmeier, præsenterede bestyrelsens beretning. Der var ingen bemærkninger til beretningen, som blev godkendt.

2. Bestyrelsen aflægger regnskab

Selskabets formand, Morten Rosenmeier, gennemgik selskabets regnskab. De kritiske revisorer havde ikke haft bemærkninger til regnskabet. Der var ingen bemærkninger til regnskabet, som blev godkendt.

3. Valg til bestyrelsen

Morten Rosenmeier, Christine Bødtcher-Hansen, Nicky Valbjørn Trebbien og Jakob Plesner Mathiasen blev genvalgt til bestyrelsen.

Bjørn Høberg-Petersen havde meddelt, at han udtrådte af bestyrelsen. I stedet blev Maria Fredenslund valgt til bestyrelsen.

4. Valg af revisorer samt to kritiske revisorer

Deloitte blev genvalgt som revisor. Anders Kristian Rasch og Lisbeth Qvist blev genvalgt som kritiske revisorer.

5. Indstilling til ny kontingentmodel

Bestyrelsen havde indstillet til en ændring af kontingentmodellen i § 2 i vedtægterne. Ændringen betød, at årskontingentet for et medlemskab for enkeltpersoner skulle udgøre 300 kr., et medlemskab for virksomheder og organisationer mv. skulle udgøre 1.500 kr., og et medlemskab for virksomheder og organisationer mv. med over 100 ansatte skulle udgøre 7.500 kr.

Ændringen blev vedtaget og ville træde i kraft i forbindelse med den kommende opkrævning af kontingent for 2022.

6. Uddeling af Ophavsretsprisen

Den første modtager af Ophavsretsprisen var advokat Martin Kyst. Martin modtog Ophavsretsprisen og et gavebeløb på 10.000 kr.

7. Eventuelt

Intet at bemærke.

Som referent  Morten Rosenmeier