Der var 76 tilmeldte til generalforsamlingen og det efterfølgende medlemsmøde.

  1. Bestyrelsen aflægger årsberetning

Selskabets leder, Morten Rosenmeier, præsenterede bestyrelsens beretning. Der var ingen bemærkninger til beretningen, som blev godkendt.

 

  1. Bestyrelsen aflægger regnskab

Selskabets leder, Morten Rosenmeier, gennemgik selskabets regnskab. De kritiske revisorer havde ikke haft bemærkninger til regnskabet. Der var ingen bemærkninger til regnskabet, som blev godkendt.

 

  1. Valg til bestyrelsen

Morten Rosenmeier, Christine Bødtcher-Hansen, Nicky Valbjørn Trebbien, Jakob Plesner Mathiasen og Maria Fredenslund.

 

  1. Valg af revisorer samt to kritiske revisorer

Deloitte blev genvalgt som revisor. Lone Amtrup og Nick Hasselby blev valgt som kritiske revisorer.

 

  1. Uddeling af Ophavsretsprisen

Den tredje modtager af Ophavsretsprisen var Anne Koldbæk. Anne modtog Ophavsretsprisen og et gavebeløb på 10.000 kr.

 

  1. Eventuelt

Intet at bemærke.

 

Som referent Daniel Montigny