Optagelse af december-mødet den 3. december 2020

Dansk Selskab for Ophavsret afholdt medlemsmøde den 3. december 2020. Fokus var på de væsentligste ophavsretlige domme, som er blevet afsagt det seneste år. Det drejede sig både om nationale domme og praksis fra EU-domstolen. Derudover blev udviklingen i international ophavsret – og særligt Beijing-traktaten – analyseret. Der var stor opbakning til arrangementet med over […]