Artikel om ophavsret og ytringsfrihed

I Festskrift til Jørgen Blomqvist (2021) har advokat Jakob Plesner Mathiasen og advokat Lasse Lau Nielsen bidraget med en artikel om Ophavsret og ytringsfrihed. I kapitlet behandles afvejningen mellem ophavsmandens eneret over for tredjemands ytringsfrihed. Ophavsretsloven giver ophavsmanden eneret til de værker, som vedkommende skaber. Da vi lever i et videnssamfund er der imidlertid i […]