Artikel om ophavsret og ytringsfrihed

I Festskrift til Jørgen Blomqvist (2021) har advokat Jakob Plesner Mathiasen og advokat Lasse Lau Nielsen bidraget med en artikel om Ophavsret og ytringsfrihed. I kapitlet behandles afvejningen mellem ophavsmandens eneret over for tredjemands ytringsfrihed. Ophavsretsloven giver ophavsmanden eneret til de værker, som vedkommende skaber. Da vi lever i et videnssamfund er der imidlertid i visse situationer en samfundsmæssig interesse i at dele information, herunder materiale som andre har skabt.

Hvornår udgør ytringsfriheden en undtagelse til ophavsmandens enerettigheder? Hvordan kommer ytringsfriheden til udtryk som grundlæggende rettighed, og hvilke retningslinjer kan der udledes af EU-Domstolens praksis? I artiklen kommer man bl.a. ind på undtagelser til den ophavsretlige beskyttelse, herunder parodiundtagelsen, kunstnerisk ytringsfrihed, pressen ytringsfrihed og de minimis-princippet.

Referencer og anden brug af artiklen forudsætter kreditering. Der er givet tilladelse til at dele artikel, som kan hentes her.