Advokat Peter Schønnings artikel om DSM-direktivets artikel 17  – en ny eneret eller en ny undtagelse?

Advokat Peter Schønning stillede sidste år skarpt på DSM-direktivets artikel 17 i sit bidrag til Festskrift til Jørgen Blomqvist (2021).

I artiklen drøfter Schønning spørgsmålet om, hvordan DSM-direktivets artikel 17 skal anskues, herunder om bestemmelsen er en ny eneret, en ny undtagelse eller en særlig ansvarsregel.

Der er givet tilladelse til at dele artiklen, som kan læses her. Referencer og anden brug af artiklen forudsætter kreditering.