Professor Henrik Udsens artikel: Mellemmandsoverføring?

Professor Henrik Udsen bidrog sidste år til Festskrift til Jørgen Blomqvist (2021) med artiklen Mellemmandsoverføring?

I artiklen behandler Udsen spørgsmålet om internettjenesters ansvar for brugernes deling af ophavsretskrænkende indhold. Udsen gennemgår og sammenholder den doktrin, EU-Domstolen har udviklet under Infosoc-direktivets artikel 3 og de nye regler i DSM-direktivets artikel 17 om mellemmandsansvar. 

Udsen mener, at der er tale om et tostrenget system med væsentlige forskelle, og at spørgsmålet om mellemmandsansvaret giver anledning til betydelig retsusikkerhed.

Der er givet tilladelse til at dele artiklen. Referencer og anden brug forudsætter kreditering. Artiklen kan læses her.