Ekstraordinært medlemsmøde i Dansk Selskab for Ophavsret

Den 23. juni blev der afholdt medlemsmøde i Dansk Selskab for Ophavsret. Auditoriet hos Gorrissen Federspiel (som lagde lokaler til arrangementet) dannede rammerne om et helt udsolgt arrangement med inspirerende oplæg fra en række eksperter. Emnet for mødet var samspillet mellem grundlæggende rettigheder og ophavsret med fokus på praksis fra EU-Domstolen.

Tidligere Statsminister, Lars Løkke Rasmussen fortalte om samspillet mellem EU-retten og Danmark, særligt set i lyset af, at mulighederne for at sprede materiale over nettet ikke er et nationalt anliggende. Førstegeneraladvokat Maciej Szpunar gennemgik EU-domstolens praksis, de vigtigste domme inden for ophavsretten og baggrunden for resultaterne. Tidligere Generaladvokat Henrik Saugmandsgaard Øe gik i dybden med den nye afgørelse C-401/19 der vedrører artikel 17 i DSM-direktivet. Og endelig gav Lars Bay Larsen, Vicepræsident for EU-Domstolen, et unikt indblik i hvordan EU-Domstolen arbejder, dens rolle og funktion.

Vi takker for den store opbakning til arrangementet fra medlemmernes side – både dem, der var fysisk til stede i salen og dem der så med digitalt. Det var en sand fornøjelse!

PowerPoints fra arrangementet kan findes her.