Den 6. september 2022 afholdes der medlemsmøde i Dansk Selskab for Ophavsret

Dansk Selskab for Ophavsret afholder medlemsmøde den 6. september 2022 kl. 16:30 hos Gorrissen Federspiel (Axel Towers, Axeltorv 2, 1609 København V).

På medlemsmødet vil vi kaste os over den ophavsretlige specialitetsgrundsætning, som senest blev behandlet af Højesteret i Michael Learns to Rock-sagen.

På mødet vil der være oplæg fra:

• Martin Dahl (Kromann Reumert)
• Loui Törnqvist (Wilhelm Hansen Musikforlag)
• Lone Amtrup

Tilmelding sker til ida@dsfo.dk senest tirsdag den 23. august 2022.