Den 6. september 2022 afholdes der medlemsmøde i Dansk Selskab for Ophavsret

Dansk Selskab for Ophavsret afholder medlemsmøde den 6. september 2022 kl. 16:30 hos Gorrissen Federspiel (Axel Towers, Axeltorv 2, 1609 København V). På medlemsmødet vil vi kaste os over den ophavsretlige specialitetsgrundsætning, som senest blev behandlet af Højesteret i Michael Learns to Rock-sagen. På mødet vil der være oplæg fra: • Martin Dahl (Kromann Reumert)• […]