Martin Gormsens artikel: Vederlag for privatkopiering – fanget mellem politik og jura

Konsulent Martin Gormsen bidrog sidste år til Festskrift til Jørgen Blomqvist (2021) med artiklen Vederlag for privatkopiering – fanget mellem politik og jura.

I artiklen adresserer Gormsen samspillet mellem politik og ophavsret i sin analyse af reglerne om privatkopiering. Der stilles skarpt blandt andet på betydningen af rettighedshaverenes godtgørelse, når en stat har valgt at tillade privatkopiering af ophavsretligt beskyttet materiale af f.eks. film, tv-programmer og musik. Ifølge Gormsen illustrerer problemstillingen de sammenstød, der er mellem den dømmende, den lovgivende og den udøvende magt.

Der er givet tilladelse til at dele artiklen. Referencer og anden brug forudsætter kreditering. Artiklen kan læses her.