Europa-Parlamentets Retsudvalg (JURI) anbefaler harmoniseret beskyttelse af live sportsbegivenheder

Europa-Parlamentets Retsudvalg har netop vedtaget et udkast til rapport om beskyttelse af live sportsbegivenheder. Her anbefales det, at den eksisterende regulering og håndhævelse af arrangørernes rettigheder til live sportsbegivnheder forbedres. Retsudvalget understreger samtidig, at sportsbegivenhederne i sig selv ikke som sådan nyder ophavsretlig beskyttelse efter EU-retten. Læs mere her.

Ny podcast om entertainmentret

Må Zlatan være med i dit computerspil, uden at du spørger ham om lov? Kan Sherlock Holmes’ søster finde vej til Netflix? Og er det passende, at Tintin omgiver sig med letpåklædte bekendtskaber?
Få svarene når Jakob Plesner Mathiasen sammen med professor Morten Rosenmeier tager entertainmentretten under kærlig behandling i denne nye podcast.

Spilfirmaer sagsøgt for plagiat

Den amerikanske kunstner, Clayton Haugen, har sagsøgt de tre spilfirmaer bag Call of Duty: Modern Ware. Clayton påstår, at spilfirmaerne har plagieret hans karakter, Cade Janus, der var skabt til at spille hovedrollen i en spillefilm.

DSFO afholder næste medlemsmøde den 22. februar kl. 16:30

Alle nyheder > DSFO afholder næste medlemsmøde den 22. februar kl. 16:30 Mødet holdes som webinar via Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87622171658 På mødet gennemgår vi RAAP-dommen (C-265/19) som vedrører spørgsmålet om betaling til bl.a. amerikanske rettighedshavere. Dommen vedrører isoleret set udøvende kunstnere og musikproducenter, men kan have en mere generel betydning for ophavsretten.Dommen vil blive gennemgået af: […]