Fjerde episode i podcast om Entertainmentret

I denne episode kigges der nærmere på personlighedsretten. Er det f.eks. lovligt at bruge Georg Jensens signatur i en reklame? Kan en tegning af en kendt klovnemaske bruges kommercielt uden at spørge om lov? Og må man efterligne en kendt person enten ved at bruge en look-a-like eller en sound-a-like?

Procesbevillingsnævnet giver tilladelse til anke til Højesteret i en sag om overdragelse af ”store” rettigheder i musikforlagsaftaler

Sagen handlede om, hvorvidt bandet Michael Learns to Rock (MLTR) havde overdraget de såkaldte ”store rettigheder”, det vil sige rettighederne til dramatiske opførelser af musikværkerne, til musikforlaget EMI Music Publishing Denmark A/S (EMI). Aftalerne indebar bandets overdragelse af ”den fulde og uindskrænkede ret til enhver forretningsmæssig udnyttelse af de pågældende kompositioner”.

Europa-Parlamentets Retsudvalg (JURI) anbefaler harmoniseret beskyttelse af live sportsbegivenheder

Europa-Parlamentets Retsudvalg har netop vedtaget et udkast til rapport om beskyttelse af live sportsbegivenheder. Her anbefales det, at den eksisterende regulering og håndhævelse af arrangørernes rettigheder til live sportsbegivnheder forbedres. Retsudvalget understreger samtidig, at sportsbegivenhederne i sig selv ikke som sådan nyder ophavsretlig beskyttelse efter EU-retten. Læs mere her.

Ny podcast om entertainmentret

Må Zlatan være med i dit computerspil, uden at du spørger ham om lov? Kan Sherlock Holmes’ søster finde vej til Netflix? Og er det passende, at Tintin omgiver sig med letpåklædte bekendtskaber?
Få svarene når Jakob Plesner Mathiasen sammen med professor Morten Rosenmeier tager entertainmentretten under kærlig behandling i denne nye podcast.