Årets sidste medlemsmøde

Den 13. december 2022 afholdte Dansk Selskab for Ophavsret året sidste medlemsmøde. Medlemsmøde fandt sted i lokalerne hos Gorrissen Federspiel og bød på en række spændende oplæg. På mødet blev der kastet et tilbageblik på året, der er gået indenfor ophavsretten samt et oplæg om kunstig intelligens.

Ny podcastepisode med et juletvist

Morten Rosenmeier og Jakob Plesner Mathiasen fejrer julen med en særepisode af Entertainmentretten.

I episoden dykker værterne ned i historiske sager, hvor IP-retten møder julen.

Episoden kommer bl.a. ind på flere sager med Mariah Carey, MC Einars ikoniske julehit ”Jul det’ cool” samt om værker skabt af højere magter kan beskyttes af ophavsret og meget mere.

Endelig får værterne besøg af AI Chatbot GPT som har skabt sit eget input til podcasten.

Den 13. december afholdes der medlemsmøde i Dansk Selskab for Ophavsret

Tirsdag den 13. december afholder Dansk Selskab for Ophavsret medlemsmøde. På mødet vil vi gennemgå en række spændende sager og initiativer, som der har været i løbet af det forgangne år inden for den nationale og internationale ophavsret samt EU-ophavsretten. Derefter holdes der et oplæg om kunstig intelligens (AI).

Ny podcastepisode om kunstig intelligens

I denne episode af Entertainmentretten er alle 64 minutter og 39 sekunder dedikeret til en grundig gennemgang af de problemstillinger, der kan være i forbindelse med værker, der er skabt ved brug af kunstig intelligens. Jakob Plesner Mathiasen og Morten Rosenmeier har i den anledning fået besøg af Lasse Lau Nielsen, der er advokat i Gorrissen Federspiel og til dagligt beskæftiger sig med juridiske problemstillinger i underholdningsbranchen.

Del 2 i podcast om IP i mediebranchen

I del 2 af podcastepisoden om IP i mediebranchen taler Jakob Plesner Mathiasen, Morten Rosenmeier, Peter Deurmann og Jakob Dinesen om ophavsretslovens ”de minimis princip”, små Gjøl-trolde og mediernes særlige rolle i samfundet som demokratiets og ytringsfrihedens vagthund.

Ny podcastepisode om IP i mediebranchen

I denne episode af Entertainmentretten er alle podcaststudiets mikrofoner i brug. Jakob Plesner Mathiasen og Morten Rosenmeier har fået besøg af Peter Deurmann og Jakob Dinesen, der er chefjurister hos henholdsvis Aller Media og Berlingske Media.
De fire IP- og medieretlige eksperter taler bl.a. om, hvad der sker når ophavsretten og mediebranchen mødes, det nye lovforslag om mærkning af retoucherede billeder i reklamer, anvendelsen af såkaldt “embedded/inline- linking” og debatkulturens udvikling på sociale medier.

UBVA afholder symposium om IPR-beskyttelse af arkitektur og design

Torsdag den 3. november 2022 kl. 09.30 til 16.00 afholder UBVA (Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde) symposium om IPR-beskyttelse af arkitektur og design i Københavns Universitets Festsal. Arrangementets ordstyrer er Journalist Line Gertsen, og programmet byder på adskillige spændende oplæg og paneldebatter vedrørende tematikkerne ”Hvad beskyttes, og mod hvad?” og ”Sanktionssystemet”.

Medlemsmøde i Dansk Selskab for Ophavsret den 6. september 2022

Den 6. september 2022 afholdte Dansk Selskab for Ophavsret medlemsmøde i auditoriet hos Gorrissen Federspiel. Der var stor opbakning til arrangementet, hvor flere eksperter bidrog med spændende og relevante oplæg. Emnet for medlemsmødet var specialitetsgrundsætningens betydning i dansk ret med særligt fokus på den nyligt afsagte højesteretsdom i Michael Learns to Rock-sagen. I sagen kom Højesteret frem til, at forlagsaftalerne omfattede overdragelse af store rettigheder.

Martin Dahl, partner i Kromann Reumert, indledte med at fortælle om specialitetsgrundsætningens grundlæggende betydning, motiverne bag det særlige princip og tidligere dansk retspraksis, der har berørt specialitetsgrundsætningen. Herefter blev Michael Learns to Rock-sagen grundigt gennemgået og diskuteret.

Lone Amtrup, der er selvstændig rettighedsrådgiver, bidrog med et praksisnært oplæg om, hvordan hun rådgiver og varetager forskellige aktørers interesser i underholdningsbranchen med henblik på forhandling af kontrakter og konflikthåndtering.

Endelig blev specialitetsgrundsætningens betydning for musikforlagene belyst af Loui Törnqvist, der er administrerende direktør for Wilhelm Hansen Musikforlag.

Aftenens hovedpointe blev leveret af Loui Törnqvist, der påpegede, at tiden er inde til at bruge betegnelsen ”ophavsperson” frem for ”ophavsmand”.

Vi takker for den flotte opbakning og aktive deltagelse til medlemsmødet.

Du kan finde PowerPoints fra arrangementet her.